StoryEditorOCM
Hrvatska i svijetpročelnik savjetuje

Krajnji je čas, nemojte izgubiti novac: očekuju se milijuni eura preplaćenog poreza, znamo tko će i kako profitirati

Piše Diana Barbarić
23. veljače 2023. - 13:21
Bliži se krajnji rok za podnošenje godišnje prijava poreza na dohodak ostvaren u 2022. godini, a to je i ove godine zadnji dan veljačeNikola Vilić/Cropix

Bliži se krajnji rok za podnošenje godišnje prijava poreza na dohodak ostvaren u 2022. godini, a to je i ove godine zadnji dan veljače, kada će poreznii uredi raditi u produljenom radnom vremenu do 19 sati. Prema riječima pročelnika splitskog područnog ureda Porezne uprave Ivice Kusića, porezni obveznici mogu predati prijavu u prostorijama Porezne uprave, ali i preporučenom poštanskom pošiljkom, te putem servisa "e – porezna“ i aplikacije "m-porezna“.

Da se svemu ovome ne bi trebalo olako pristupiti, dovoljno svjedoči podatak da je samo lani ukupan povrat preplaćenog poreza na nivou Područnog ureda Split iznosio preko 176 milijuna kuna (23,3 milijuna eura), no isto tako valja imati na umu da će se onima s poreznim dugom automatski umanjiti taj iznos iz mase povrata.

Najvažnija je promjena u odnosu na prošlu godinu to da je povećana svota primitaka koju neka osoba može ostvariti, a da se i dalje može smatrati uzdržavanim članom, i to s 15.000 na 24.000 kuna, odnosno 3.185,40 eura.

- Dakle, ako je uzdržavano dijete ili drugi uzdržavani član obitelj u 2022. godini ostvario primitak u svoti manjoj od 24.000 kuna onda se može i dalje smatrati uzdržavanim članom, a ako isto primi u svoti većoj od 24.000 kuna godišnje, Porezna će uprava obaviti poseban postupak te utvrditi razliku poreza na dohodak za uplatu - pojašnjava pročelnik Kusić.

Od povrata poreza najviše će profitirati mladi. Mlađima od 30 godina smanjit će se godišnja obveza poreza na dohodak s osnove nesamostalnog rada, koja je obračunata do svote porezne osnovice od 360.000 kuna.

- Samo ovom mjerom prošle godine je na području Hrvatske vraćeno preko 91 milijun eura na ime povrata. Godišnji porez na dohodak se prema utvrđenoj poreznoj osnovici smanjuje za 100 posto razmjernog dijela obračunate porezne obveze osobama do 25 godina života, a za 50 posto osobama od 26 do 30 godina života- ističe Kusić, napominjući kako poreznici ovaj postupak provode po službenoj dužnosti.

image

Ivica Kusić

Vojko Bašić/Cropix

Tko, dakle, onda mora prijaviti porez na dohodak?

- Svi porezni obveznici koji su u 2022. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​  i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, zatim svi porezni obveznici koji su ostvarili dohodak kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, te svi oni porezni obveznici od kojih je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak, u obvezi su podnošenja godišnje porezne prijave - ističe Kusić.

Svi ostali mogu podnijeti prijavu, ali nisu u obvezi. Naime, za njih će poreznici sami izvršiti obračun po službenoj dužnosti, ali na temelju podataka koji si im dostupni iz evidencije, pa ako netko ima saznanja da može koristiti olakšice ili uzdržavane članove na način koji nije prikazan u poreznoj kartici, onda bi trebali predati prijavu putem obrasca ZPP DOH.

- Primjerice, može je predati obveznik koji sa supružnikom želi dijeliti olakšicu za uzdržavane članove na način koji nije prikazan u poreznojevidenciji. Nadalje, netko tko ima pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja za humanitarne, kulturne i ostale svrhe predviđene Zakonom, kao i invalidnost koja nije upisana na porezni karton. Imamo i situaciju kad se dijete rodi, a roditelj ga ne upiše na poreznu karticu u mjesecu rođenja pa poslodavac ne može koristit uvećanje osobnog odbitka sve dok rođenje djeteta nije upisano. U tom slučaju roditelj pravo na uvećanje osobnog odbitka može zahtijevati samo putem obrasca ZPP DOH - ističe Ivica Kusić.

image
Goran Mehkek/Cropix

Građani i sami mogu iskalkulirati koliki će im povrat poreza iznositi. Postoji i kalkulator na web stranici Porezne, pa uz točan unos svih podataka, mogu izračunati očekuje li ih povrat preplaćenog poreza ili obveza za uplatu, ili pak ona standardna nula.

- Čuo sam i da je profesor Toni Milun izradio neku besplatnu aplikaciju kojom građani mogu optimalno rasporediti svoje porezne olakšice i uzdržavane članove i time maksimalno iskoristiti svoja prava u ovom postupku, ali neovisno o tome, ako građani imaju bilo kakvih dilema uvijek mogu doći kod nas na besplatan savjet i stručnu pomoć oko popunjavanja prijava i rasporeda poreznih olakšica, no najdalje do 28. veljače - ističe Kusić.

Milun savjetuje kako ‘izvući‘ novac od povrata poreza: Možete popraviti budžet za 750€! Mnogi ne znaju da imaju pravo

Što je s pomorcima?

Pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi tijekom 2022. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak.

Dakle, iako je obvezan predati poreznu prijavu, član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji u RH ima evidentirano uobičajeno boravište ili prebivalište nije obveznik poreza na dohodak ako je plovio 183 ili više dana u 2022. godini.

Po istom pravilu, ako član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ima u RH uobičajeno boravište ili prebivalište provede manje od 183 dana na brodu, onda primitci za rad ostvareni na brodu u međunarodnoj plovidbi u 2022. podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak pri obračunu godišnje prijave.

Porezna prijava se podnosi na obrascu DOH, i to 8 dana od iskrcaja, ukoliko u zakonskom roku za predaju nisu u RH, a uz propisani obrazac, potrebno je Poreznoj upravi dostaviti Potvrdu o isplaćenim primitcima, Obrazac E-POM, te obrazac D-POM.

Što je s honorarcima?

Što je s osobama koje primaju honorar, dakle, nisu zaposlenici u klasičnom smislu?

- Osobe koje primaju honorare, odnosno primatelji drugog dohotka, kao i obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće), imaju ista prava u ovom postupku, ali i obveze, bilo po pitanju roka za prijavu ili zakonskih pravila vezanih za ovaj proces - tvrdi Ivica Kusić.

Što je sa studentima?

Što je sa studenti koji su lani radili preko studentskih ugovora?

- Studenti, ukoliko su ostvarili dohodak u prethodnoj godini, za koji su im njihovi poslodavci uplatili porez na dohodak, imaju pravo podnošenja prijave. Uz pravo podnošenja prijave, imaju istodobno pravo i zadržati status uzdržavane osobe na poreznom kartonu roditelja ili skrbnika, uz uvjet da nisu prešli onaj prag od 24.000 kuna, odnosno 3.185,40 eura. Naravno, ako koriste samo olakšicu za mlade, znači podatke poznate Poreznoj upravi, onda ćemo im po službenoj dužnosti obračunati razliku za povrat, nemaju obvezu predaje obrasca - odgovara pročelnik splitske Porezne uprace.

21. rujan 2023 21:30