StoryEditorOCM
Zadar plus80 GODINA SLOBODNE

Dobili smo čestitku našeg uvaženog profesora: Hvala! A ovo je Archibald koji je katkada tražio da on kući nosi novine...

Piše Pavuša Vežić
8. ožujka 2023. - 14:11

Čestitka Slobodnoj Dalmaciji

Sa željom da i nadalje poklanjate pažnju čovjeku i prostoru Dalmacije, svim vrijednostima njezine baštine – od one sadržane u ljepotama prirode (mora i planina, uvala i žala, otoka i zaobalja, rijeka i slapova), do one podignute s vrednotama kulturnoga naslijeđa (agrikulture dalmatinskih polja i vrtova, mocira i gromača, vinograda i maslinika, bajama i višnjika), kao i graditeljskih cjelina ruralnih i urbanih (kamenih sela i gradova, kulture življenja u njima, na otocima i primorju, kao i Dalmatinskoj zagori), s drevnom privredom (težaka i ribara, pašnjaka i stada, kamenoloma i solana, klesara i kovača, brodograditelja i pomoraca, postolara i krojača, knjižara i tiskara), te s prosvjetom (učitelja i učenika, škola i fakulteta, studenata), kao i sa zdravstvom (liječnika i sestara, bolnica i apotekara), s umjetnošću (slikara i kipara, pjesnika i muzičara), te druženju (na trgu i rivi, šentadi i štekatu, konobi i restoranu, u tinelu i na balkonu) – vaša novina već 80 godina sastavni je dio života ovdašnjega čovjeka i prostora, našega zavičaja. 

Stoga opravdano primate čestitke. Moja supruga i ja pridružujemo se onima koji generacijama vaših urednika i novinara, kolumnista i reportera, kao i svih ostalih suradnika, odaju priznanje uz jubilarnu godišnjicu zajedničkog nam lista kojega eto i mi pratimo već desetljećima. 

Istovremeno čestitamo na izložbi snimaka vaših fotografa, na vrijednome presjeku njihova rada predočenog u Gradskoj loži u Zadru.

U znak zahvalnosti šaljemo vam i dvije slike našega psića Archibalda koji je katkada tražio da on kući nosi novine. Bilo je tako i nekoga dana iz već davne zime 2005. godine (kada je na naslovnici Slobodne bila oglašena "Dalmacija pod ledom"). Nadam se da ćete s radošću primiti tu dragu nam uspomenu. 

Još jednom uz čestitke i srdačne pozdrave

Jasenka i Pavuša Vežić

image

Archibald kući nosi novinu

P. Vežić/Slobodna Dalmacija
05. lipanj 2023 17:43