StoryEditorOCM
KalelargaROK DO 19. RUJNA

Zadarska županija još jednom podsjetila na natječaj za prodaju zgrade bivšeg "Socijalnog", izgleda da nema ništa od ideje studentskog doma

Piše I.I.
19. kolovoza 2023. - 20:36

Na stranici Zadarske županije ponovno je objavljena vijest da se prodaje nekadašnja zgrada "Socijalnog" na Poluotoku.

Zgrada se nalazi u Ul. Šimuna Kožičića Benje 2, a u suvlasništvu je Zadarske županije (12,24 posto), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (53,82 posto) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (33,94 posto). Početna cijena nekretnine iznosi 4.732.497,18 eura i plaća se odjednom, u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Novac će se nakon prodaje podijeliti prema postotku vlasništva. 

U naravi se radi o poslovnoj zgradi ukupne neto korisne površine 2.087,15 kvadrata, izgrađenoj na zemljišnoknjižnoj čestici broj 9779/2, upisanoj u zemljišnoknjižni uložak broj 16206 za k.o. Zadar.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % od početne cijene nekretnine, odnosno 236.624,86 Eura

Krajnji rok za predaju ponuda je 19. rujna 2023. Ponude će se otvarati 25. rujna 2023. u 10 sati u prostorijama HZMO-a Zagreb, A. Mihanovića 3, dvorana A, II. kat.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i čija ponuda udovoljava svim uvjetima javnog natječaja. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Ako pristignu dvije identične potpune ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana nakon primitka obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave dopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude objavit će se na internetskim stranicama Prodavatelja te se smatra uredno dostavljenom svim ponuditeljima protekom osmoga dana od dana objave.

Prodavatelji zadržavaju pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez davanja obrazloženja, u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.

Pisana ponuda dostavlja se na adresu: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, Središnja služba, Odjel za gospodarenje nekretninama, Zagreb, A. Mihanovića 3, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine u Zadru – NE OTVARATI“.

10. prosinac 2023 06:33