StoryEditorOCM
4 kantunaGRADSKI VIJEĆNICI

Uvođenjem reda nakon 30 godina kaosa Grad one koji su dosada plaćali zakup čini budalama! Turisti ne znaju da je Zadar grad košarke i Luke Modrića

Piše Iva Ivanac
1. lipnja 2023. - 19:39

Uvodi li Grad red u komunalni nered koji je godinama stvarao, hoće li odluka o moratoriju na zakup javnih površina uistinu uvesti reda ili će kao i do sada i dalje biti pojedinaca iznad zakona, te tko je kriv  za trenutno stanje na javnim površinama upitali smo gradske vijećnike Daniela Radetu (SDP), Antu Rubešu (Akcija mladih) i nezavisnog vijećnika Enia Meštrovića.

- Godinama smo upozoravali na nered u javnom prostoru. Gradskoj upravi nije jasno da se odluke ne mogu donositi preko koljena. Zašto tek sada to rade i što je bilo zadnjih 30 godina?! Godinama smo upozoravali da zakoni ne vrijede za sve isto, jer su neki moglo raditi što žele dok bi se druge za istu stvar kažnjavalo. Komunalni odjel je taj koji je već odavno trebao pripremiti gradsku jezgru za turističku sezonu. A sada kada smo već debelo zagazili u turističku sezonu, onda se tek od lipnja kreće s uvođenjem reda, govori Radeta dodajući kako je Komunalni odjel od početka godine trebao upozoravati, kažnjavati i raditi sve kako bi se vlasnici koji nemaju uredan zakup maknuli s javnih površina.

- Nakon 30 godina Grad se sjetio uvoditi red i tako one koji su dosada plaćali zakup čini budalama. To znači da sada konačno prihvaćaju da nisu bili dobri vladari, a najava moratorija za zakup javnih površina je dokaz tome. Moratorij potvrđuje činjenicu da Grad sam sebi ne vjeruje da će dobro gospodariti javnom površinom jer su upravo oni ti koji odlučuju kome će dati zakup, a kome ne, naglašava Radeta dodajući kako red mora postojati, ali i kako red za sve mora vrijediti isto.

- Ne smiju postojati dvostruki kriteriji i ne smije se činiti razlike na osnovu toga je li netko ima ili nema "plavu iskaznicu". Zadru nedostaje strategija upravljanja prostorom koja će odlučivati što se negdje može otvoriti ili mora zatvoriti. Ponuda mora biti raznolika i trebamo razmišljati kome dajemo šansu da kreira ponudu u gradu, zaključuje Radeta.

Da je Zadru itekako potrebna strategija koja će kreirati ponudu grada slaže se i nezavisni vijećnik Meštrović.

- Kalelarga i Poluotok trebaju biti preženca Zadra i Grad treba izaći u susret privatnicima koji predstavljaju grad. Dosadašnji stihijski i narkomanski pristup koji je Grad dosada provodio se svima obija o glavu, kazao je Meštrović dodajući kako će se na Vijeću itekako raspravljati o odluci o moratoriju na zakup javne površine.

- Grad se ne može opteretiti kičastom prostitucijom na kojoj se ubire zarada, trebamo mislit o budućnosti i grad gastronomski i kulturno prezentirati, zaključio je Meštrović.

- Pozdravljam uvođenje reda, ali ne vjerujem onima koji red uvode jer su nered oni sami stvorili. Ovo što se sada radi su samo kozmetičke mjere. Vijećnici Akcije mladih su godinama tražili da se ‘Ledana‘ makne iz Perivoja kraljice Jelene Madijevke, a gradska uprava to nije htjela. Jesu li sada sigurni u novu većinu pa su zato krenuli u čistku, ne znam, govori Rubeša dodajući kako reda treba biti, ali kako i kriteriji trebaju biti jednaki za sve.

- Hoće li se zapravo uvesti red ili su ovo samo populističke mjere pa će nakon nekog vremena opet krenuti stihija...? Za micanje ‘Ledane‘ su jedino zaslužni vijećnici Akcije mladih, naglasio je Rubeša također napominjući kako Grad nema nikakve strategije namjene prostora.

- Turisti šetaju po Kalelargi i samo vide pizza-cutove, a da ne govorim da nitko od turista na Poluotoku ne može prepoznati da je Zadar grad košarke, da je Zadar grad Luke Modrića... - zaključuje Rubeša.

04. listopad 2023 01:23