StoryEditorOCM
SplitPRAVNA ‘DRAMA‘

Luđe ne može! Koncesionar ne odustaje od splitske plaže, za ljeto priprema ležaljke, a Grad - komunalne redare!

Piše Sandi Vidulić
24. siječnja 2023. - 09:31

Iako je zahladilo, zadnjih dana neki se spremaju za ljetna kupanja, kada će velike skupine turista na splitske plaže, a žnjanski plato će biti zatvoren zbog radova, kao što je najavljeno.

Zadnji put smo pisali da će na marjanskim plažama samo na Benama, koje drže Kerumovi, biti muzike i ležaljki jer se Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. ne odnosi na plaže koje su pod koncesijama.

image
Nikola Vilić/Cropix

Očito računajući s time, iz tvrtke “Dolis” d.o.o. su nam se javili i tvrde da će ovo ljeto donijeti svoje plažne rekvizite na Kašjune. Dakle, suncobrane, ležaljke i ugostiteljsku opremu i muziku, sve što zabranjuje novi Plan upravljanja za gradske plaže!

No, gradska čelnica za komunalne djelatnosti Leona Grgić je nedavno rekla da Kašjuni prelaze u nadležnost Grada. Dapače, u Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom predviđeno je da se na toj plaži nađu dva kioska i dvije terase, ali bez suncobrana, ležaljki i muzike.

Rekviziti spremni

Kako će onda “Dolis” donijeti ovo ljeto sve rekvizite koje je do sada koristio, a koje se novim Planom želi zabraniti? Iz tvrtke tvrde da je njihova koncesija i dalje na snazi.

- Naš ugovor traje iduće tri godine i mi ćemo se ponašati sukladno ugovoru. Poštovat ćemo sve svoje obveze i ispunjavati ih. Nakon isteka tog roka Grad Split i Županija mogu u svoj plan uzeti plažu Kašjuni, ali do tada smatramo da se to neće dogoditi - kaže Gordana Alajbeg iz tvrtke “Dolis” d.o.o.

image

S

Duje Klarić/Cropix

Upitali smo je hoće li biti prisutni kao i do sada sa suncobranima, ležaljkama i ugostiteljskim objektima.

- Da, točno, sukladno ugovoru o koncesiji koji je valjan i nije raskinut, jer i do sada smo poštovali sve stavke ugovora, a tako ćemo i ubuduće - tvrdi predstavnica “Dolisa”.

Podsjetimo, Upravni sud u Splitu, a zatim Visoki upravni sud RH donijeli su presude po kojima se poništava koncesija “Dolisu”. Tvrtka Dragana Jurišića Jenkija kojoj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije dodijelilo koncesiju se žalila Upravnom sudu, koji je 2017., između ostalog, presudio da Županija “nije jasno i precizno odredila prirodu i opseg djelatnosti koncesije”, pa je time onemogućeno stručno tijelo da objektivno i zakonito ocijeni pristigle ponude te da je “ostavljen prostor arbitrarnom odlučivanju”.

Iz “Dolisa” pobijaju ovu presudu.

Povrijeđena Konvencija

- Upravni sud u Splitu presudom od 14. srpnja 2017. g. nije uopće razmatrao žalbene navode tužitelja već je raspravljao o pravu Županije na davanje predmetne koncesije, pri čemu je izveo pogrešne pravne zaključke, zbog čega su nadležno ministarstvo i koncesionar uložili žalbe na predmetnu presudu - tvrdi odvjetnik “Dolisa” Domagoj Mužić.

No, odluku Upravnog suda potvrdio je pet godina kasnije Visoki upravni sud. “Vrsta i opseg gospodarskog korištenja pomorskog dobra za koje se daje koncesija, odnosno, priroda i opseg djelatnosti koncesije nisu javno i precizno određeni te odluka i obavijest o namjeri davanja koncesije i odluka o davanju koncesije u tom dijelu nisu usklađene”, stoji između ostalog u presudi Visokog upravnog suda.

image
Jakov Prkić/Cropix

Odvjetnik “Dolisa” Domagoj Mužić tvrdi da je Visoki upravni sud postupio pretjerano formalistički i da je zbog toga, između ostalog, povrijeđena Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

- Sudovi su u potpunosti zanemarili stručno mišljenje prof. dr. sc. Dragana Bolanče, redovitog profesora s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i predstojnika Zavoda za trgovačko i pomorsko pravo, koji također smatra da je navedena odluka Županije u potpunosti zakonita i pravilna pa upravni sudovi nisu mogli ocijeniti nezakonitim i poništiti akte davatelja koncesije i nadležnog ministarstva samo iz razloga što je u njima “neodređeno označena priroda i opseg djelatnosti” (i što se ti akti međusobno razlikuju u nekoliko riječi) - iz jednostavnog razloga što “prirodu i opseg djelatnosti” jasno definira sam mjerodavni propis - tvrdi odvjetnik.

Stoga se “Dolis” odlučio žaliti Ustavnom sudu RH, kojem su 15. studenoga 2022. podnijeli ustavnu tužbu.

image
Nikola Vilić/Cropix

- Konačno, bitno je istaknuti da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Split obavilo inspekcijski pregled koncesije korištenja plaže, odnosno predmetnog pomorskog dobra u uvali Kašjuni te je dana 17. siječnja 2023. g. utvrđeno da je društvo “Dolis” d.o.o. kao ovlaštenik koncesije podmirilo sve obveze prema davatelju koncesije do dana obavljenog nadzora te da unatoč presudama koje su predmet spora pred Ustavnim sudom RH prema mišljenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koncesionar društvo “Dolis” d.o.o. može uredno poslovati do isteka ugovora, odnosno odluke Ustavnog suda RH - tvrdi odvjetnik Mužić.

image

Rješenje inspektora Ministarstva mora

Screenshot

I Grad je spreman

Međutim, ovo ljeto bi moglo biti vrlo vruće na Kašjunima, ne samo od Celzijevih stupnjeva, već i od sudara komunalnih redara i “Dolisa” dovedu li rekvizite kojima su dosad zauzimali dio te plaže, zbog čega su neki građani negodovali.

Dogradonačelnik Bojan Ivošević nam je potvrdio da će komunalni redari reagirati ako se na Kašjunima pojave suncobrani, ležaljke i nepredviđeni ugostiteljski objekti.

image
Duje Klarić/Cropix

- Grad Split je službeno informiran od Splitsko-dalmatinske županije da je sudskom presudom koncesija poništena, stoga molimo Vas da upit proslijedite nadležnom upravnom tijelu županije. Što se tiče Grada Splita, ako netko bude bez važeće koncesije ili koncesijskog odobrenja obavljao djelatnost na pomorskom dobru, istog ćemo prijaviti carini, a sukladno Odluci o komunalnom redu postupat će i komunalno redarstvo - zaključio je Ivošević. 

Splitsko-dalmatinska županija: Dolis ne smatramo legalnim koncesionarom

 

U Županiji koja je 2015. izdala koncesiju “Dolisu” su nam potvrdili da “Dolis” d.o.o. više ne smatraju legalnim koncesionarom.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Matea Dorčić nam je odgovorila da je Županija zaprimila presudu Visokog upravnog suda koja je postala pravomoćna danom donošenja 8. rujna 2022.

- Samim time, dana 8. rujna 2022. godine prestala je koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Kašjuni, koncesionara “Dolis” d.o.o. - tvrdi pročelnica.

- S obzirom na gore navedeno, ovaj Upravni odjel je pozvao društvo “Dolis” d.o.o. da u razumnom roku od 90 dana od dana zaprimanja dopisa napusti pomorsko dobro i ukloni prinove koje je postavio (montažne šankove, montažne štekate, tuševe, klupe, pitare i sl.), ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez veće štete za pomorsko dobro. Isto tako, pozvano je društvo “Dolis” d.o.o. nakon što ukloni sve prinove s pomorskog dobra da se organizira mirno uvođenje u posjed i primopredaja pomorskog dobra - napominje Dorčić.

- Službenici Splitsko-dalmatinske županije su dana 13. siječnja 2023. godine izvršili kontrolni očevid na terenu na kojemu je utvrđeno kako društvo “Dolis” d.o.o. nije započelo postupanje sukladno uputama iz dopisa. S tim u svezi pokrenute su pravne radnje za stupanje u posjed - stoji u odgovoru Županije.

Inspektor Lučke kapetanije kontra Županije

 

Splitsko dalmatinska županija je odlučna da se provede pravomoćnu odluka Vrhovnog suda kojom su poništena rješenja nadležnog Ministarstva i Županije, ali ne i Lučka kapetanija. Nakon što je izašla na teren služba Županije 13. siječnja 2023. i utvrdila kako Dolis nije poslušao poziv njihovog Upravnog odjela da ukloni svoje stvari sa Kašjuna, već 17. siječnja u nadzor je došao inspektor Ivica Čikotić iz Lučke Kapetanije.

On je zapisao posve drugačije: "Zaključuje se kako je ovlaštenik koncesije do današnjeg dana podmirio sve obaveze prema davatelju koncesije te premda je Presudama poništena Odluka o davanju koncesije i Ugovor o koncesiji i Dodaci ugovora nisu raskinuti, zaključuje se kako koncesionar može uredno poslovati do isteka roka iz Ugovora odnosno nove sudske odluke (u tijeku je rješavanje po novoj sudskoj tužbi na Ustavnom sudu RH)"

Dakle, unatoč pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda RH, inspektor Čikotić je donio "presudu" da "Dolisu" produži boravak možda za nekoliko godina poznavajući sporost kojom radi Ustavni sud.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
24. rujan 2023 01:41