StoryEditorOCM
ObalaSTOP BETONIZACIJI?

Izmjene prostornog plana Makarske pokušat će spasiti ono malo što je još preostalo: nema etažiranja za prikrivene aparthotele, smanjuje se broj etaža stambenih jedinica

25. lipnja 2022. - 22:10

Makarska je već odavno postala sinonim za divlju gradnju, betonizaciju bez plana i preveliku stanogradnju, i kao takvoj joj nema više pomoći jer se izgradilo što se izgradilo, mada se uvijek nađe neka parcela ili dio koji onako, preko noći, biva pretvoren iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište ili zonu.

Unatoč tome, 14. lipnja započela je javna rasprava vezana uz izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Makarske. Kako je na svojoj Facebook stranici izvijestio gradonačelnik Zoran Paunović, osnovni je cilj izmjena PPU-a unaprjeđenje i zaštita vrijednosti prostora te ograničenje preizgrađenosti i apartmanizacije.

Prvi korak

– Na početku mandata naglasili smo održivost kao preduvjet povećanja kvalitete života svih nas. Ove izmjene Prostornog plana prvi su korak stvaranja grada kao ugodnijeg mjesta za život i rad. U proteklih godinu dana radili smo upravo na tome i taj smo cilj postigli propisom primjerenijih, restriktivnijih uvjeta gradnje pojedinih vrsta stambenih i turističkih građevina, uz korekciju urbanističkih parametara (kis, kig, visina, broj etaža, propisivanje postotka prirodnog zelenila na građevinskoj čestici).

Ono što smo mogli napraviti odmah su izmjene tekstualnog dijela PP-a s ciljem smanjenja koeficijenata gradnje i humanog urbanog planiranja. Želim naglasiti kako neće biti proširenja građevinskih površina, tzv. požućivanja. To nije naš cilj – kazao je Paunović, koji je naveo neke od ključnih izmjena koje je Zakon dozvolio kroz tekstualne izmjene Prostornog plana.

Riječ je o zabrani etažiranja za prikrivene aparthotele, smanjenju broja etaža stambenih jedinica, zaštiti građevina koje imaju arhitektonsku vrijednost te povećanju zelenih površina u bilo kojoj vrsti gradnje. Javna rasprava trajala je do 23. lipnja, svi materijali bili su dostupni u gradskoj vijećnici i na web-stranici Grada, a javno izlaganje održano je ovog utorka.

Prema tekstualnom prijedlogu Plana za javnu raspravu, razlozi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Makarske temelje se na Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Makarske usvojenoj na sjednici Gradskog vijeća u srpnju prošle godine.


image
Ivo Ravlić/Cropix


U Odluci o izradi navedeni su razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana, pa je tako navedeno da se prostor Makarske ubrzano ''troši'', odnosno degradira i betonizira, poglavito izgradnjom velikog broja komercijalnih stambenih jedinica kojima je preopterećena komunalna infrastruktura grada.

Stambene jedinice ubrzano se grade i u komunalno-poslovnim zonama, kvantitativno izdašni i veliki urbanistički parametri, odnosno postojeći propisani uvjeti gradnje dovode do nepostojanja mjera i provedbenih alata za zaštitu postojećih te povećanje, odnosno stvaranje novih zelenih površina.

Redefinirati odredbe

Zbog svega navedenog potrebno je preispitati i redefinirati odredbe koje se odnose na novu gradnju, rekonstrukciju i interpolaciju svih vrsta građevina. Nažalost, izmjene i dopune Plana odnose se samo na njegov tekstualni dio, odnosno mijenjaju se samo odredbe za provođenje Plana.

Najvažniji ciljevi i programska polazišta za pokretanje izrade Plana su unaprjeđenje i zaštita vrijednosti prostora, te ograničenje preizgrađenosti i apartmanizacije, usklađivanje odredbi koje se odnose na gradnju svih vrsta građevina sa svrhom propisivanja primjerenijih, restriktivnijih i strožih uvjeta gradnje – redefiniranje i ograničenje ili ukidanje mogućnosti izgradnje pojedinih vrsta stambenih i turističkih građevina, korekcija urbanističkih parametara, ukidanje mogućnosti gradnje stambenih i smještajnih kapaciteta unutar komunalne zone, propisivanje strožih planskih mjera zaštite za postojeće zelene površine i preispitivanje mogućnosti njihova proširenja, redefiniranje uvjeta gradnje prometne infrastrukture, propisivanje obveze provedbe javnih arhitektonskih i urbanističkih natječaja za zgrade i druge zahvate u prostoru, propisivanje planske zaštite modernističke arhitektonske baštine i redefiniranje uvjeta, sadržaja i obuhvata sportsko-rekreacijske zone Platno.

Izmjene i dopune Plana na temelju zahtjeva stručnih službi Grada i prijedloga savjetodavnog radnog tijela za urbanizam Društva arhitekata Splita obuhvaćaju izmjene i uvjeta gradnje trgovačkih građevina i centara u cilju destimuliranja gradnje velikih novih trgovačkih lanaca, kao i šoping-centara, ograničavanje gradnje novih benzinskih crpki, omogućavanje gradnje podzemnih garaža unutar građevina svih namjena, detaljnije definiranje pojedinih uvjeta gradnje za novu gradnju i rekonstrukciju, prvenstveno stambenih i ugostiteljsko-turističkih građevina prema pojedinačnim prostornim cjelinama.

Natječaj za Metalplastiku

Izmjene obuhvaćaju definiranje uvjeta gradnje za kaskadnu gradnju, propisivanje obveze provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zonu Metalplastike, propisivanje zabrane mogućnosti etažiranja hotela u granicama naselja u cilju onemogućavanja zloupotrebe povoljnijih uvjeta gradnje aparthotela, propisivanje zabrane gradnje na opožarenom području, definiranje strožih uvjeta gradnje za višestambene građevine, detaljnije definiranje uvjeta oblikovanja građevina i uređenja građevinskih čestica, onemogućavanje daljnjeg smještaja stambene namjene u zonama gospodarske i poslovne namjene unutar naselja, onemogućavanje gradnje građevina koje uključuju smještajne jedinice apartman i studio apartman, te redefiniranje uvjeta gradnje manjih i većih gradskih hotela unutar zona mješovite namjene u naselju.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
01. listopad 2023 23:52